នាំលោកអ្នកទៅកាន់ពិភពលោក

សេវាកម្មរបស់យើង

Air-ticket.png
សំបុត្រយន្តហោះ

យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះទៅទូទាំងពិភពលោក

visa.png
ទិដ្ឋាការ

ពួកយើងស្វែងរករាល់ពត៌មាននានាទាក់ទង

នឹងការស្នើរសំុទិដ្ឋាការពីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍នៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការស្របច្បាប់សំរាប់ការស្នាក់នៅរបស់អ្នក

hotel.png
សណ្ឋាគារ

នាំមកនូវសណ្ឋាគារប្រណីតៗដែលមានតម្លៃសមរម្យ ពីកម្រិតមធ្យមដល់កម្រិតខ្ពស់តាមតម្រូវការអតិថិជន

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL