ឱកាសការងារ

ការងារដែលជ្រើសរើស

  • មកដល់ឆាប់ៗនេះ...

របៀបដាក់ពាក្យ

  • សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ email, ឬក៏ដាក់ពាក្យផ្ទាល់នៅការិយាល័យ Pathfinder Travel ជាមួយអាសយដ្ឋានដូចដែលបានជម្រាបជូន។​ មានតែបេក្ខជនដែលបាន​ជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានទាក់ទងមកសំភាសន៍។

  • សម្រាប់ព៌តមានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់ជូន។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

Email: hr@odcambodia.com

Tel    : 098 888 121 / 098 888 031

Address : G-Floor of Emerald, No 64, Preah Norodom Blvd Corner St. 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daune Penh, Phnom Penh, Cambodia

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL