សេវាកម្ម ទិដ្ឋាការ

សម្រាប់ជនបរទេសដែលមានបំណងសា្នក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទិដ្ឋាការធុរកិច្ច

*សម្គាល់ ធម្មតា (៧-១០ថ្ងៃ) - បន្ទាន់ (១-២ថ្ងៃ)

១ ឆ្នាំ (ចេញចូលបានច្រើន)

ធម្មតា

បន្ទាន់

$288

$365

៦ ខែ (ចេញចូលបានច្រើន)

ធម្មតា

បន្ទាន់

$158

$238

៣ ខែ​ (ចេញចូលបានច្រើន)

ធម្មតា

បន្ទាន់

$78

$158

១ ខែ (ចេញចូលបានម្តង)

ធម្មតា

បន្ទាន់

$48

$128

Exit Visa (មនុស្សពេញវ័យ)

ធម្មតា

បន្ទាន់

$85

$115

ទិដ្ឋាការទៅប្រទេសវៀតណាម

១ ខែ (ចេញចូលបានម្តង)

១៤ថ្ងៃបាន

១ថ្ងៃបាន

$43

$58

១ ខែ (ចេញចូលបានច្រើន)

១៤ថ្ងៃបាន

១ថ្ងៃបាន

$56

$68

៣ ខែ​ (ចេញចូលបានម្តង)

៥ថ្ងៃបាន

១ថ្ងៃបាន

$83

$105

៣​ ខែ (ចេញចូលបានច្រើន)

៥ថ្ងៃបាន​

១ថ្ងៃបាន

$111

$130

លក្ខខណ្ឌ និងករណីផ្សេងៗ

 1. ការស្នាក់នៅហួសពេល ផាកពិន័យ $១០​ ក្នុងមួយថ្ងៃ

 2. ថ្ងៃផុតកំណត់នៃលិខិតឆ្លងដែន ត្រូវតែមានពេលយ៉ាងតិច 6ខែ ច្រើនជាងថ្ងៃផុតកំណត់នៃទិដ្ឋាការ
  ឩទាហរណ៍
  ទិដ្ឋាការចាស់ ផុតកំណត់ថ្ងៃ 10 ខែ​ 6 ឆ្នាំ2017
  ទិដ្ឋាការថ្មី ផុតកំណត់ថ្ងៃ 25 ខែ​ 6 ឆ្នាំ2018 (សន្មត់ថាជាទិដ្ឋាការ 1ឆ្នាំ)
  ថ្ងៃផុតកំណត់នៃលិខិតឆ្លងដែនត្រូវតែ (ថ្ងៃ 25 ខែ​ 6 ឆ្នាំ2018 + 6 ខែ) = ថ្ងៃទី​26 ខែ12 ឆ្នាំ2018.

 3. ទិដ្ឋាការដែលផុតកំណត់អាចត្រូវបានបន្តក្នុងកំឡុងពេល35ថ្ងៃបន្ទាប់ពីផុតកំណត់ប៉ុណ្ណោះ

 4. អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពី ឥណ្ឌា បង់ហ្លាដែស ស្រីលង្ការ អាចនឹងត្រូវចាំរហូតដល់ 3ខែ

 5. ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជា នីហ្សេរីយ៉ា កាមរូន ស៊ូដង់ និងលេបានូន ត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន $40 នឹងត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជា៖

  • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

  • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ

  • នាមប័ណ្ណ

  • រាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងទាមទាឯកសារផ្សេងៗទៀត

 6. ការបាត់លិខិតឆ្លងដែន

  • បើលោកអ្នកបាត់លិខិតឆ្លងដែន ហើយចង់ស្នើសុំទិដ្ឋាការម្តងទៀត នោះនឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យ 30USD ពីលើតំលៃទិដ្ឋាការ​ 80USD

  • ត្រូវមានលិខិតប្តឹង ឬក៍កំណត់ហេតុពីការបាត់ពីនរគបាល

  • លិខិតពីស្ថានទូត

 7. ការចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូង
  ទិដ្ឋាការធុរៈកិច្ចមិនអាចត្រូវបានផ្តល់អោយប្រើប្រាស់ឡើយបើលោកអ្នកទើបតែចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1 រាជរដ្ឋាភិបាល ជំរុញអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ ហើយស្នើសុំទិដ្ឋាការធុរៈកិច្ចនៅលើកក្រោយ

   

  • លោកអ្នកអាចស្នើសុំទិដ្ឋការទេសចរណ៍តាមរយៈវិបសាយនេះ​​ ​(https://www.evisa.gov.kh/application_new)

  • លោកអ្នកក៍អាចស្នើសុំទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ នៅឯព្រលានយន្តហោះផងដែរ

   • សំរាប់តែប្រទេសដែលមានស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជា

   • យើងខ្ញុំសុំផ្តល់យោបល់អោយលោកអ្នក ធ្វើការបញ្ជាក់ជាមួយក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអ្នក បន្ទាប់ពីទទួលបានទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិចរួច ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង

 8. លោកអ្នកមិនចាំបាច់មាន លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ឬសៀវភៅការងារទេ សំរាប់ការស្នើសុំទិដ្ឋាការធុរៈកិច្ចលើកដំបូង។

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL