ដំណើរកម្សាន្តក្នុង​ ប្រទេសថៃ

ដំណើរកម្សាន្តបែបថៃបុរាណ
ដំណើរកម្សាន្ត១ថ្ងៃនៅ
អាំផាវ៉ា

ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់

តំបន៉ប្រវត្តិសាស្រ្តអយុធ្យា

អាហារសម្រន់ក្នុងស្រុក
សួនសាហ្វារីនិងភូមិសូកូឡា

រីករាយជាមួយម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ

នៅអយុធ្យា

ភ្លក់រសជាតិស្រាទំពាំង

បាយជូរនៅខៅយ៉ៃ

សួនសាហ្វារីនិងភូមិសូកូឡា

រីករាយជាមួយម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ

នៅអយុធ្យា

ស្វែងរកភាពរ៉ូមែនទិច

នៅហ៊ួហ៊ីន

បន្ធូរអារម្មណ៍នៅហ៊ួហ៊ីន
150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL