សៀមរាប ៤ថ្ងៃ ៣យប់
Tour Code: SR04CNT01B
ថ្ងៃទី១
 • ការមកដល់ & ការផ្ទេរទៅកាន់សណ្ឋាគារ

 • បំពេញបែបបទចូលស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ

 • ទទួលយកសំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាទ

 • ក្រុមប្រាសាទរលួស

 • ប្រាសាទព្រះគោ

 • ប្រាសាទបាគង

 • ប្រាសាទរលៃ

 • ទស្សនាការសម្តែងរបាំអប្សរា

 • ការសម្តែងអាចជាជម្រើសរួមមានអាហារពេលល្ងាច

 • ផាប់ស្ទ្រីត​ (អាចជាជម្រើស)

 • សម្រាកនៅសណ្ឋាគារក្នុងខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃទី២
 • អាហារពេលព្រឹកនៅសណ្ឋាគារ

 • វង់ធំ

 • ប្រាសាទអង្គរវត្ត

 • ប្រាសាទតាព្រហ្ម

 • ត្រឡប់ទៅសណ្ឋាគារវិញ

 • កសិដ្ឋានសូត្រ

 • សិប្បកម្មអង្គរ

 • ការដើរទិញទំនិញៈ

 • ហាងកាត់ដេរសូត្រ Samatoa

 • ផ្សារECO Lite Latex

 • ហាងទំនិញដោយមិនគិតពន្ធ

 • ការសម្តែងរួមមានអាហារពេលល្ងាច​ (អាចជាជម្រើស)

 • ទស្សនាផាប់ស្ទ្រីត (អាចជាជម្រើស)

 • សម្រាកនៅសណ្ឋាគារក្នុងខេត្តសៀមរាប

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
Big Bus
Van
Mini Bus
Sedan
24
3
8
12
រូបិយបត្រ
រួមបញ្ចូល
 • Hotel w/breakfast

 • Round Trip Airport to Hotel Transfers

 • Activities mentioned in the Itinerary w/ Guide and Car

មិនរួមបញ្ចូល
 • International and Domestic Airline Tickets

 • Meals on the First day and last day of the tour; Alcohol

 • ALL accounts not mentioned in Inclusion

អតិថិជនអាចជ្រើសរើសទិញអាហារដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឬបូកបញ្ជូលអាហារនៅក្នុងកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តដែលតម្លៃនឹងប្រែប្រួលតាមនោះ។

សកម្មភាពនៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរកម្សាន្តអាចប្រែប្រួលទៅពេលវេលានៃការមកដល់របស់អ្នក។

     សម្គាល់      
ថ្ងៃទី៣
 • អាហារពេលព្រឹកនៅសណ្ឋាគារ

 • បន្តទៅវង់ធំមាន៖

 • វង់ធំ

 • ប្រាសាទព្រះខ័ន

 • ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត

 • ប្រាសាទប្រែរូប

 • ប្រាសាទបន្ទាយក្តី

 • ត្រឡប់ទៅសណ្ឋាគារវិញ

 • ជម្រើសសម្រាប់ពេលថ្ងៃ៖

 • ស្ប៉ា និងម៉ាស្សា (៩០នាទី)

 • ថ្នាក់ចម្អិនអាហារ

 • យានយន្តដែលមានកង់បួន

 • ខ្សែរ៉តអង្គរកញ្ចប់ប្រភេទB

 • (អាហារថ្ងៃត្រង់) ពេលទំនេរ

 • ផាប់ស្ទ្រីត​ (អាចជាជម្រើស)

 • សម្រាកនៅសណ្ឋាគារក្នុងខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃទី៤
 • Breakfast at the Hotel

 • Free Leisure time

 • Optionaly can do:

 • Shopping;

 • SPA&Massage;

 • Angkor National Museum.

 • Angkor Zip Line

 • Check out from hotel

 • OPTIONAL LUNCH depending on departure

 • Transfer to Airport

 • Departure

កន្លែងស្នាក់នៅ
 • Siem Reap Evergreen

 • Lemongrass & Ginger Hotel

 • King Botique

 • Bou Savy Villa

 • Baby Elephant

 • Auberge Mont Royal

 • Khemara Angkor

 • Ree Hotel

 • La Da Kiri Botique

 • Amiral Hotel

 • Lucky Angkor Hotel & Spa

 • Steung Siem Reap

 • Tara Angkor Hotel

 • Khmer Mansion Hotel

 • La Residence Blanc D'Angkor 

 • Prince D'Angkor

 • Sokha Angkor Hotel

 • Angkor Era

 • Central Suite Residence

 • Lotus Blanc

 • Sokha Convention Center

 • Le Meridien

 • Sofitel

ថ្ងៃទី១
មកដល់
4Lo-Lei
1200px-Angkor,_Roluos_Group,_Bakong_(619
aae1e2f32a418cf43c32d3b6c412e946
5Smile-of-Angkor-Show
pub-street-siem-reap
សៀមរាប
អង្គរវត្ត តាព្រហ្ម វង់ធំ

6:30 am          Breakfast at hotel

 

7:30 am          Pick up by the Guide and get Temple Pass (3day ticket)
                         We take you to Angkor Wat one of the Seven wonders of the world and the biggest religious temple in the world, scaling                                             approximately 162+ hectares it was dedicated to the Hindi God Vishnu by the Khmer Empire. A dress code must be observed                                     visiting any temple within the Angkor Archeological park as these temples are considered as holy ground this means closed toed                                 shoes (no sandals), shirts with sleeves (no tank tops), pants covering the knees, shoals for temporary cover is not accepted.

 

10:00 am      Moving further you head to Ta Phrom originally called Rajavihara. Located approximately one kilometre east of Angkor Thom and on                          the southern edge of the East Baray, it was founded by the Khmer King Jayavarman VII, After the fall of the Khmer Empire in the 15th                         century, the temple of Ta Prohm was abandoned and neglected for centuries. When the effort to conserve and restore the temples of                         Angkor began in the early 21st century, the École française d'Extrême-Orient decided that Ta Prohm would be left largely as it had                             been found, as a "concession to the general taste for the picturesque." Nevertheless, much work has been done to stabilize the                                 ruins, to permit access, and to maintain "this condition of apparent neglect".

 

12:00noon   Lunch

                       Alternative Suggested activities In Siem Reap (on pax account)

 

                       Old Market - Psar Chas, Test your trading skills with the local merchants offering anything from basic souvenirs, some wood carvings,                           silverware, cheap clothes, hats, shirts, to taxidermied baby crocodiles for display, practically everything for your souvenir needs.

 

                       Spa / Massage at Bodia - the highest rated spa in the Kingdom of Cambodia where you can get a tonic massage (the Cambodian                               Version of Thai massage which may be argued to be the origin of Thai massage)

 

                      Cooking Class - Learn how to cook Cambodian cuisines, from a quick orientation heading out to the local market where you are given                        a list of things to buy.

 

                      Quad bike - an activitiy for those young and young at heart, 1 person per ATV (All terrain vehicle) / Quadbike you ride down the                                  country side with multiple selections of packages you can choose which one fits your time best.

                       Angkor Zipline - made for the adventourous type, similar to the Quadbike multiple sets of packages have been created to better                                 suite your needs, Package A which takes approximately 5-6 1/2 hours or Package B which takes 3 1/2 to 4hours a perfect way to                                   spend the afternoon for people with enough energy to spare.

 

7:00 pm        Dinner

 

8:00 pm         After dinner you can opt to stay down town and do more self guided exploration or return to the hotel for some well deserved rest

                       

                       Sugested Alternative Activities (on pax account)

                       

                       Night Market - Test your trading skills against the locals at the very popular night market

                       

                       Pub Street - Beer, Music, Shots, Parties with a lot of street food choices around the fun is only limited with your energy.

Angkor-Wat-Sunrise-4
Aroma_Massage
b7270312013ffc68c110767ee42bb235
Cooking-class-3
99Quad Bike Adventure along the rice pad
999Angkor Zipline
ថ្ងៃទី៣
ព្រះខ័ន មេបុណ្យ ប្រែរូប 

7:00 am          Breakfast at hotel

 

7:30 am          Be ready as the guide picks you to drive to Beng Melea, about 60 kilometers or 1 - 2 hours away from town depending on the road                             conditions it's a place engulfed with vegitation, this temple made mostly of sandstone quaried from Phnom Kulen (the waterfalls                                 located further east), it gives you the jungle vibe usually seen on classic action movies like Rambo, Predator, Tomb Raider and                                       Indiana Jones.

 

11:00 am       Drive back to the Hotel, to refresh yourselves before the guide and car will pick you up for Lunch.

12:00 noon    Pick up for Lunch.

 

1:30 pm         Heading out to a small part of the Angkor Archeological park with world re-knowned for having some of the finest stone carvings                                 you can find in the anywhere. Banteay Srei is a temple made for the god Shiva, lore has it that it has been created by women since                              the carvings are so intricate with details that only a woman would have that sophistication therefore the nickname Citadel of Women.                          The general structure is made out of stone that has a pinking hue which makes it unique compared to other sites of Angkor Wat

4:30 pm         Finishing your temple adventure you are returned to your hotel to refresh yourselves before the guide and car will pick you up for                               dinner.

6:30 pm         Pick up for dinner.

7:00 pm         Dinner

8:00 pm         After dinner you can opt to stay down town and do more self guided exploration or return to the hotel for some well deserved rest

                          

                         Suggested Alternative Activities (on pax account)

                          

                         Night Market - Test your trading skills against the locals at the very popular night market

                       

                         Pub Street - Beer, Music, Shots, Parties with a lot of street food choices around the fun is only limited with your energy.

96Angkor-Zipline
1Preah-Khan
2Preah-Khan
3East-Mebon
8Pathfinder-Team-at-Bodia-Spa
91Bodia-Spa-Shop
ថ្ងៃទី៤
Free Leisure-Optional Activities-Departure 

7:00 am          Breakfast at hotel

 

7:30 am          The morning starts by Driving over to the Silkfarm and Artisans D Angkor, A Cambodian social business created in responsed to the                           need of job opportunities for young people in rural areas, while reviving traditional Khmer craftsmanship (stone and wood carving,                             painting on statues and on silk, lacquering, and silver plating). Artisans Angkor is a semi-public company whose story started in 1992                           with an educational project called "Les Chantiers-Ecoles de Formation Professionnelle" (CEFP) implemented by the Cambodian                                 Ministry of Education specifically aimed to rebuild the country after the war.

 

10:00 am        Later on you visit the Samatoa Silk Tailor shop, if you like the feel of silk touching your skin then this shop tailors everything to your                               taste with silk sourced from local weavers. Visiting here gives you an opportunity for finding the perfect silk dress.

                         

                        Optional
 

                        Eco Lite Latex Siem Reap - not all pillows are made for everyone, some would have specific needs, pillows & mattresses made by                                Eco Lite Latex offers specific types of products for a variety of therapeutic reasons.

 

                        Duty Free Shop - there is nothing like tax free shopping, Siem Reap DFS answers your needs for Duty Free Shopping.

12:00 noon   Lunch

                       

                        The rest of the day will be given as a free arrangement this means the guide and driver will only be available to pick you up send you                          to the airport a few hours before your flight and where your free time will only be limited by the time you wake up and the time of                                your flight, optionally pass by down town and visit shops, restaurants, spas and more. It's a chance to re-visit whatever was missed                              the past few days. 3hours before Departure it is highly advisable to be at the hotel ready waiting for our driver as they will pick you                              up and ensure you have more than enough time for your flight schedule.

bigstock-185481643-820x312
Artisans-Angkor
Silk-Farm-at-Puok-1
6-Silk-Farm-1
150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL